“Chanukah” – from the UBMS B’Yachad Shabbaton

“Chanukah” – 30th November 2013